Vanliga frågor

Här listar vi de vanligaste frågorna kring Lannebo och våra fonder. Om svaret på din fråga inte finns här får du gärna höra av dig till vår kundservice.

Risk information

Past performance is no guarantee of future returns. The money you invest in a fund can both increase and decrease in value and it is not certain that you will get back the full amount invested.

Vanliga frågor

Vanliga frågor

Vanliga frågor

Var kan jag se andelskurserna för fonderna?

Kurserna redovisas i så gott som samtliga dagstidningar och uppdateras dagligen på vår hemsida. Kursen för Småbolag Select kan man dock bara se på vår hemsida.

Vilken tid sätter ni kurserna?

Kurserna sätts efter klockan 16 i alla våra fonder, halvdagar efter klockan 12. Undantag för Teknik som också följer amerikanska helgdagar.

Kan man månadsspara i era fonder?

Ja det går bra via autogiro. Minsta belopp är 100 kronor. Man kan också ha så kallade plustillfällen, tex till födelsdag och jul. (Småbolag Select går inte att månadsspara i)

Hur får jag besked om utvecklingen på mina fondandelar?

Vi skickar kontobesked till dig kvartalsvis. De som har Småbolag Select får besked varje månad. Du kan också logga in här på vår hemsida med hjälp av E-legitimation/Bank-ID och se ditt innehav och månadssparande.

Om jag köper fondandelar genom att betala in över bankgirot, hur vet jag då hur många andelar jag fått och att allt blivit rätt?

Så snart vi fått din betalning (inom cirka två dagar) registrerar vi köpet och skickar dig en bekräftelse. Där framgår vilket belopp du investerat, vilken fond du valt, antalet andelar och till vilken kurs.

Hur gör jag om jag vill sälja andelar?

Du kan göra inlösen varje bankdag, med undantag för Småbolag Select som handlas månadsvis. Vi behöver en signerad säljblankett, använd någon av blanketterna på vår hemsida. Det finns en för elektronisk signering och en för utskrift som du kan posta, mejla eller faxa till oss. Mejladressen är info@lannebo.se, fax och postadress finns på blanketten. Sedan finns pengarna tillgängliga inom en till tre bankdagar på det bankkonto du har anvisat.

När ska en säljorder vara inne hos er för att man skall erhålla dagens slutkurs?

Vi måste erhålla ordern innan kl. 15.55, förutom dag innan helgdag då bryttiden är 11:55.

Våra bryttidpunkter för fondhandel

En order måste lämnas in före bryttiden för att köpas eller säljas till den dagens kurs.

Följande bryttider tillämpas:

 Fond Bryttid heldag Bryttid halvdag
 Lannebos aktie-, bland- och räntefonder 15.55 11.55
 Lannebo Komplett 13.00 12.00
 Lannebo Småbolag Select * 16.00 12.00

 

* Två bankdagar innan den sista bankdagen i månaden vid köp och fem bankdagar innan den sista bankdagen i månaden vid försäljning.

Vad skiljer Småbolag Select från den vanliga Småbolag, de verkar satsa på ungefär samma typer av värdepapper?

Den har andra placeringsregler än våra standardfonder. I Småbolag Select har förvaltaren större frihet än vad som är möjligt i en vanlig aktiefond eftersom ett enskilt innehav i denna kan utgöra högst en fjärdedel av fondens värde, mot högst 10 % i vanliga fonder. En mer koncentrerad fondportfölj innebär förstås en ökad risk, men också möjligheter till en ännu bättre avkastning. Fonden handlas bara månadsvis och en inlösenorder måste vara oss tillhanda senast fem bankdagar före den sista bankdagen i månaden.

Vad innebär en schablonintäkt?

Har du fondandelar beskattas du för en schablonintäkt. Du behöver inte själv redovisa schablonintäkten i din deklaration, den är redan ifylld vid punkt 7.1, ”Schablonintäkter”. Schablonintäkten för fondandelar beräknas av ditt fondbolag, Schablonintäkten för fondandelar är 0,4 % av värdet av dina fondandelar den 1 januari 2017. Skatten är 30 % av schablonintäkten vilket motsvarar 0,12 % av fondandelarnas värde. Har du till exempel fondandelar som är värda 100 000 kronor vid ingången av 2017 blir skatten 120 kronor.

Juridiska personer betalar något mindre i skatt än fysiska personer, totalt 0,088 % av fondandelarnas värde. Företag betalar 22 % skatt på schablonintäkten, i motsvarighet till privatpersoners 30 %, vilket i slutändan blir 0,088 % i stället för 0,12 %.

Varför ger min fond inte längre utdelning?

Många fonder har slutat ge utdelning efter ändringen av fondskatten. Tidigare var utdelning ett sätt att undvika dubbelbeskattning med skatt både i fonden och för andelsägaren, vilket inte längre är nödvändigt med de nya skattereglerna. Genom att inte ge utdelning kan pengarna vara kvar i fonden och växa med ränta på ränta, vilket är en fördel för spararna.

Vad händer med mina fondpengar om det går dåligt för Lannebo eller ännu värre, en konkurs?

De pengar du har investerat är alltid dina. De finns kvar i fonden även om Lannebo som företag skulle få problem. Fondens tillgångar förvaras hos SEB som är vår förvaringsbank. Fondens tillgångar, aktier, andra värdepapper och likvida medel finns med andra ord aldrig hos Lannebo.

Vilka avgifter har de olika fonderna?

VärdepappersfonderFast förvaltningsavgiftRörlig avgift
Lannebo Corporate Bond0,9%
Lannebo Europa Småbolag1,6%
Lannebo High Yield0,9%
Lannebo Komplett1,6%
Lannebo Likviditetsfond0,2%
Lannebo Mixfond1,6%
Lannebo Mixfond Offensiv1,6%
Lannebo Nordic Equities1,6%
Lannebo Småbolag1,6%
Lannebo Sustainable Corp. Bond
Lannebo Sverige
0,9%
1,6%
Lannebo Sverige Hållbar A och B1,6%
Lannebo Sverige Plus1,0%20% på ev överavkastning 1
Lannebo Teknik Småbolag
Lannebo Teknik (fd Vision)
1,6%
1,6%
SpecialfonderFast förvaltningsavgiftRörlig avgift
Lannebo Småbolag Select0,7%20% på ev överavkastning 2

1 Utöver den fasta avgiften tas en resultatbaserad avgift ut. Den rörliga avgiften är 20% av den överavkastning som fonden ger jämfört med fondens avkastningströskel. Resultatbaserad ersättning utgår endast då fondens relativa värdeutveckling överstigit utvecklingen för fondens jämförelseindex SIXPRX (återinvesterande). Den resultatbaserade ersättningen beräknas dagligen, kollektivt i fonden.

Förutom den fasta avgiften så har Småbolag Select en rörlig avgift som grundar sig på den avkastning fonden ger. Den rörliga avgiften beräknas individuellt. Ersättningen utgår endast då fondens relativa värdeutveckling överstigit utvecklingen för fondens avkastningströskel, definierat som 30 dagars STIBOR, månadsvis den första bankdagen varje ingående månad plus 5 procentenheter. Avgiften tas ut årligen eller vid inlösen.