Starta investeringssparkonto

Låt ditt sparande växa hos oss.

Ett investeringssparkonto (ISK) är ett konto där du exempelvis kan spara i fondandelar. ISK beskattas med en så kallad årlig schablonbeskattning vilket betyder att du kan köpa och sälja utan att skatta vid varje affär. Du slipper deklarationskrångel eftersom vi på Lannebo tar fram underlag och skickar kontrolluppgifter till Skatteverket.

För att öppna ISK hos Lannebo vill vi att du först tar del av viktig förhandsinformation om ISK.

Här kan både du som är kund idag och du som vill bli kund starta ett investeringssparkonto. När ditt investeringssparkonto är öppnat får du ett meddelande från oss.

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.