Så påverkar vi

Lannebo är en synlig och aktiv ägare i de bolag som vi investerar i, och vi tvekar inte att göra vår röst hörd för att driva fram förändringar, såväl direkt till företagsledningar som i valberedningar och på bolagsstämmor.

Vår kultur leder oss

Göran Espelund, styrelseordförande i Lannebo, berättar om hur vårt starka arbetssätt kom till – och varför äkta aktiv förvaltning gör skillnad både för fondsparare, investerade bolag och samhället.

Risk information

Past performance is no guarantee of future returns. The money you invest in a fund can both increase and decrease in value and it is not certain that you will get back the full amount invested.

Företagskulturen är allt. Helt enkelt för att den bestämmer färdriktningen i vardagen, som en kollektiv magkänsla. Jag är oerhört stolt över vår kultur på Lannebo, och att de principer som gällde för 20 år sedan när vi startade bolaget fortfarande gäller.
  I vår bransch finns det många som betonar hur viktigt det är att vara konsekvent och tänka långsiktigt. För oss på Lannebo är detta mycket mer än bara vackra ord, det är hela vårt dna och hänger tätt ihop med vårt arbetssätt. När våra förvaltare investerar i ett bolag är det också de som gör analysen. De sätter sig noga in i vilka utmaningar och trender som gäller. Hur ser konkurrenssituationen ut? Vad har produkterna för möjlighet att klara sig i framtiden? Är affärsmodellen hållbar? Våra förvaltare vänder bokstavligen på varenda liten sten, ett engagemang som också skapar ovärderlig kunskap om bolagen.
  Av samma anledning väljer vi bort bolag eller hela branscher som är svåra att värdera och räkna på, och där vi vet väldigt lite om hur produkterna kommer att klara sig i framtiden. Det är så vi arbetar: Med äkta aktiv förvaltning och målsättningen att skapa högsta möjliga riskjusterade avkastning för våra kunder. I dag, när många höjer sina röster för index- och robotförvaltning, är det viktigt att poängtera skillnaden. Våra förvaltare ser möjligheter och operationella risker som en robot aldrig kan göra, inte minst när det kommer till hållbarhet.
  Vi pratar hela tiden med bolagen som vi investerar i, håller oss underrättade om utvecklingen men föreslår också förändringar och förbättringar. Inför bolagsstämmorna 2019 deltog vi i 30 valberedningar och vi har röstat på hela 82 bolagsstämmor. Den dialogen kan man aldrig överlåta till en algoritm…
  Vi är övertygade om att bolag med hållbara affärsmodeller är mer lönsamma, och i arbetet med att identifiera dem har vår kultur en avgörande betydelse. Det är ingen tillfällighet att vår fond Lannebo Sverige Plus prisades som Årets Sverigefond 2018. Eller att vi utsågs till Best Equity House Sweden 2019 av Morningstar.
  Våra medarbetare söker hela tiden efter nya kunskaper, det sitter i väggarna hos oss. Hållbarhet är helt integrerat i allt vi gör, och då är det också möjligt att på riktigt göra skillnad, såväl för våra kunder som för samhället och miljön, och något finare är svårt att önska sig. Den kraften finns i Lannebo och hos våra medarbetare.

Göran Espelund

Gör: Arbetande styrelseordförande i Lannebo.

Karriär: Civilekonom från Linköpings universitet, MBA vid University of Maryland. Robur Kapitalförvaltning 1987–2000, Lannebo sedan 2000.

Gillar: Välskötta bolag med tydligt fokus, duktig ledning och engagerade ägare.

Gillar: Svåranalyserade bolag utan färdiga produkter, högt värderade bolag och bolag med stor exponering mot råvaror.

Fondspararnas röst

Hur ska man som enskild sparare kunna påverka vad som händer i bolagen? Mats Gustafsson, ägaransvarig på Lannebo, om ansvaret att förvalta andra människors pengar.

Risk information

Past performance is no guarantee of future returns. The money you invest in a fund can both increase and decrease in value and it is not certain that you will get back the full amount invested.

Vad är det viktigaste med Lannebos ägarstyrning?
»Att tillvarata andelsägarnas intressen. Som enskild sparare är det svårt att utöva inflytande, därför ligger det på oss som fondbolag att göra det åt dig. På Lannebo arbetar vi aktivt för att bolagen ska ha så bra styrning som möjligt. Vi har bland annat deltagit i valberedningar sedan 2004. Det är en skyldighet men också ett privilegium.«

Så vad innebär det i praktiken?
»Genom valberedningarna lägger vi på årsstämman fram förslag gällande styrelseledamöter, styrelsearvoden och annat som hör årsstämman till. Vi deltar i ungefär 30 valberedningar i bolag där vi tillhör de större ägarna. Posten i valberedningen bemannas huvudsakligen av den förvaltare som valt att investera i bolaget. För oss är ägararbetet en integrerad del av förvaltningen. Utöver engagemang i valberedningar har vi kontinuerliga dialoger med bolagen och röstar på bolagsstämmor i drygt 80 innehav årligen. Där är det också förvaltarna själva som deltar.«

Vad är det svåraste med att vara ägaransvarig?
»Vi försöker att inte göra det så svårt. Det handlar om att säga vad man tycker. Sen har man ju inte mer tyngd för sina åsikter än vad man har röster i bolaget. Ibland kanske vi har en åsikt som avviker från huvudägarens, men det är en del av analysen. Vi undviker att investera i bolag som vi tycker har dåliga huvudägare.«

Mats Gustafsson

Gör: Förvaltare och ägaransvarig. Mats förvaltar Lannebo Småbolag Select.

Karriär: Förvaltare på Lannebo sedan 2005. Dessförinnan på Deutsche Bank och SEB Fonder.

Gillar: »Årsredovisningar, så analog är jag!«

Förebild: »Seth Klarman, en legendarisk investerare som jag inspireras av.«

Ständig utveckling

Hur gör Lannebo för att pusha bolagen i rätt riktning? Förvaltaren Johan Lannebo berättar om ett systematiserat hållbarhetsarbete, påverkansdialoger och konsten att ställa rätt frågor.

Risk information

Past performance is no guarantee of future returns. The money you invest in a fund can both increase and decrease in value and it is not certain that you will get back the full amount invested.

Som man frågar får man svar… Det är något som vi på Lannebo alltid har tagit fasta på i kontakten med bolag som vi investerar i. Vi gillar helt enkelt att vara frågvisa, för vi vet att det är en garanti för att bättre nå fram med våra åsikter och kunna påverka bolagen i rätt riktning. Det ligger i vår natur. Vi märker också att det är uppskattat bland bolagen. Därför har vi sedan lång tid tillbaka sett till att systematisera hållbarhetsarbetet. Ett bra exempel på detta är våra påverkansdialoger. Vi går självklart igenom alla bolag som vi har innehav i och håller oss informerade om utvecklingen. I utvalda bolag tar vi det ett steg längre. I de bolag där Lannebo har en större ägarandel eller där det är något vi tycker borde förändras, så tar vi initiativ till en påverkansdialog. Det kan handla om allt från bolagsstyrning, socialt ansvar och uppförandekodsfrågor, till hur leverantörerna behandlas eller vilka miljömål som har satts upp. Ibland är det bolagsspecifikt, andra gånger är det generella frågor som Lannebos förvaltare tillsammans med vår hållbarhetsansvarige diskuterar med företagsledningarna. Om vi vill sätta extra tryck i våra åsikter kan vi också involvera andra ägare, allt för att bolagen i det långa loppet ska vara så konkurrenskraftiga som möjligt.
  Det är så vi jobbar. Vi är engagerade, organiserade och detaljorienterade. Jag brukar internt säga att det handlar om att ›vara på!‹, att inte ge sig utan att hela tiden vilja hitta de bästa lösningarna.
  Här vill jag gärna framhålla Maria Nordqvist, som är hållbarhetsansvarig på Lannebo, och som på ett väldigt bra sätt har drivit på utvecklingen. Det är också kul att konstatera att det finns ett fantastiskt engagemang bland alla våra medarbetare kring hållbarhet.
  Rätt ofta händer det att vi får feedback från bolagen som vi investerar i där de säger: ›Ni är de första som frågar efter detta …‹ Det gör mig lite extra stolt, för det är också ett kvitto på att vi jobbar rätt och att vårt arbete verkligen gör skillnad.

Johan Lannebo

Gör: Förvaltar Lannebo MicroCap, Lannebo MicroCap II och Lannebo NanoCap. Har mer än 20 års erfarenhet av den nordiska fondmarknaden.

Personligt motto: »Agera alltid enligt din övertygelse om vad som är rätt på lång sikt.«

Högre andel kvinnor

Varför är det fortfarande så ojämställda bolagsstyrelser? På Lannebo arbetar vi för att öka andelen kvinnor. Genom att vi deltar i cirka 30 valberedningar varje år är vi med och påverkar styrelsesammansättningen i bolagen. På sju år har vi bidragit till att öka andelen kvinnor från 24 till 39 procent i de bolag där vi deltagit i valberedningen. Vi är inte riktigt framme vid målet, men vi är på väg!

Miljöaspekter

Adresserar bolaget miljön och klimatet? När vi träffar bolagsledningar driver vi till exempel frågan om de identifierat sin påverkan på miljön och arbetar för att minska den.

Sociala aspekter

Har bolaget bra sociala värderingar – står de för rättvisa, jämställdhet och likabehandling? För att vara långsiktigt framgångsrikt måste bolaget vara en attraktiv arbetsgivare som talangerna vill arbeta hos.

Bolagsstyrningsaspekter

Hur är bolagsstyrningen? Tas samtliga aktieägarnas gemensamma intressen tillvara och hur ser ersättningspolicyn till chefer och ledande befattningshavare ut?