Rapporter & policy

Här kan du ta del av alla fonders respektive hållbarhetsprofil, vår policy för ansvarsfulla investeringar, våra principer för aktieägarengagemang och den årliga ägarstyrningsrapporten.

Risk information

Past performance is no guarantee of future returns. The money you invest in a fund can both increase and decrease in value and it is not certain that you will get back the full amount invested.